ประชุมคณะทำงานการดำเนินการใช้ประโยชน์บัตรหนุมาน ครั้งที่ 1/2558