ประชุมหารือการใช้ประโยชน์บัตรหนุมาน กับส่วนกิจการนักศึกษาและสำนักบริการคอมพิวเตอร์