ประชุมหารือการจัดทำบัตรหนุมาน กับสำนักบริการคอมพิวเตอร์