ประชุมหารือการจัดทำบัตรหนุมาน กับสำนักบริการคอมพิวเตอร์และส่วนกิจการนักศึกษา